Generator kodu html grafik

Generator kodu html grafik daje możliwość tworzenia kodu html grafik:

1. Wklej adresy URL grafik (każdy w nowej linii).

2. Wpisz lub wklej atrybuty alt (każdy w nowej linii).

3. Opcjonalnie dodaj atrybut title (każdy w nowej linii). Żeby atrybuty zostały uwzlędnione, poniżej pól tekstowych wybierz opcję - "Użyj atrybutu title".

4. Gotowe!


Jak wygenerować linki graficzne?

Linki graficzne z powodzeniem dywersyfikują profil linków, są również bezpieczniejszą alternatywną linków tekstowych. W celu ich wygenerowania, skopiuj gotowy kod html, a następnie przejdź do generatora linków tekstowych, w kolumnie Anchor Texty wklej zawartość schowka, a następnie uzupełnij pole Adresy URL. Tekstem zakotwiczenia linków graficznych będą atrybuty alt grafik.