Licznik słów

Licznik słów to darmow narzędzie online, które w dwóch krokach sprawdzi ile słów zawiera dany tekst. Sprawdź czy tekst spełnia wymagania dotyczące ilości słów.


W jaki sposób korzystać z funcji liczenia wyrazów?

Żeby policzyć wyrazy, wpisz lub wklej tekst, a następnie kliknij przycisk "licz słowa". Pod polem tekstowych pojawi się wynik, który wskazuje ile słów zostało zawartych w polu tekstowym. Liczenie słów może okazać się przydatne podczas pisania wypracowania do szkoły lub pracy dyplomowej na studiach.

Licznik słów online będzie pomocny dla osób pracujących na co dzień z tekstem. Zdarza się, że wytyczne zlecenia podane są w ilości słów a nie znaków ze spacją. Policz słowa w tekście:

ans
Ilość słów:

Czemu właściwie liczenie słów, a nie stron?

Praca z tekstem bez względu na jego długość to wyzwanie. Co więcej, dochodzą czasem pewne ograniczenia, które np. wymuszają określoną długość ekspresji. Jest to trutnie, nie mając odpowiednich instrumentów ułatwiających liczenie wyrazów w zdaniu.

Dlatego też w niniejszym tekście pochylimy się nieco nad powyższym zagadnieniem. Tym samym precyzyjniej poznamy dziedziny, gdzie jest to przydatne oraz sposoby pozwalające sprawnie liczyć słowa. Liczenie słów ma na celu sprawdzenie ile dokładnie wyrazów posiada dany dokument, artykuł bądź inny tekst, na jakim pracujemy. Tego rodzaju działanie jest niezbędne w przypadkach, gdy nasz tekst powinien posiadać określoną liczbę słów. Najczęściej z takim zagadnieniem spotkać się możemy przy postępowaniach sądowych, w środowisku akademickim, pracy dziennikarskiej, marketingu czy pisarstwie. Rachowanie słów znajduje również swoje zastosowanie w takich zawodach jak tłumacz. Osoby zajmujące się tłumaczeniami swoje usługi wyceniają w końcu na podstawie ilości słów. Da się też spotkać z tym sposobem mierzalności w kontekście analizy wskaźnika czytelności. Nie można również zapomnieć o uczniach, bo oni muszą przygotować zadane przez ciało pedagogiczne wypracowania na określoną ilość słów. Jak widać sporo, jest przykładów, gdzie liczenie wyrazów w zdaniu ma rację bytu.

Liczenie słów - podstawa pracy z tekstem

Przeciętny człowiek, myśląc o określeniu wielkości danego tekstu, posługuje się ilością stron. Jednak przemysł wydawniczy czy też osoby zawodowo pracujące z tekstem wolą opisywać ten stan rzeczy poprzez liczenie wyrazów. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że długość strony może się od siebie różnić i tym samym finalny rezultat nie będzie zbyt wiarygodny. Do tego dochodzą takie czynniki jak: wielkość czcionki czy marginesów i już możemy manipulować długością tekstu liczonego na strony.

Sposoby na liczenie wyrazów w zdaniu

Chcąc sprawdzić, ile nasz tekst ma wyrazów, możemy tego dokonać na kilka sposobów. Na początek przedstawimy w miarę prosty sposób możliwy do przeprowadzenia w każdych okolicznościach. Polega on policzeniu słów w danej linijce, a następnie trzeba uzyskaną wartość pomnożyć przez liczbę linijek. Tym sposobem jesteśmy w stanie oszacować wartość słów w danym tekście z marginesem błędu około 10%. Jak widać, nie jest to w pełni profesjonalne i precyzyjne rozwiązanie. Chcąc mieć możliwie najdokładniejsze wyniki, trzeba bowiem sięgnąć po licznik słów online. Tutaj nie będzie już mowy o nieoszacowaniu i jedyne czego potrzebujemy do skorzystania z tego narzędzia to internet. Nie bez znaczenia jest też i to, że jest to narzędzie w pełni bezpłatne.

Jak poprawnie stosować licznik słów online?

Znajdując się już na stronie programu, wystarczy jedynie skopiować tekst w pole tekstowym. Dalszym krokiem jest kliknięcie przycisk „Policz słowa”, który znajduje się tuż pod polem tekstowym. Niemal od razu naszym oczom ukażą się precyzyjne wyniki. Korzystając z tego narzędzia, jesteśmy w stanie przygotować treści z góry ustalonym limicie słów. Tym samym jest to pomocna oszczędzająca nasz czas aplikacja.