Generator słów kluczowych

Gererator słów kluczowych "Phrase Builder" pozwoli Ci w prosty sposób wygenerować dużą ilość fraz kluczowych, których potencjał możesz sprawdzić w narzędziu Planer Słów Kluczowych Google Adwords.


Jak korzystać z generatora słów kluczowych?

Wpisz lub wklej słowa kluczowe/frazy w pola numer 1 i 2(każde w osobnej linii), a następnie wybierz metodę w jaki sposób mają zostać połączone:

A+B (opcja domyślna) - jeżeli w polu 1 wpiszesz "generator", a w polu 2 "fraz", to w efekcie otrzymasz frazę "generator fraz".

A+B, B+A - jeżeli w polu 1 wpiszesz "generator", a w polu 2 "fraz", to w efekcie otrzymasz dwie frazy "fraz generator" oraz "generator fraz".