Wymiar czasu pracy w Polsce w 2023 roku – liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach

Wraz z początkiem 2023 roku w Polsce obowiązuje nowy wymiar czasu pracy. Zgodnie z przepisami pracownicy zatrudnieni na etat muszą pracować 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Łącznie przepracujemy w tym roku 2000 godzin. Jednak ilość godzin pracy w poszczególnych miesiącach będzie różna i zależna od liczby dni roboczych w danym miesiącu. Jak wygląda rozkład czasu pracy w poszczególnych miesiącach?

Wymiar czasu pracy 2023r. w poszczególnych miesiącach:

 • Styczeń 2023: 168 godzin pracy
 • Luty 2023: 160 godzin pracy
 • Marzec 2023: 184 godziny pracy
 • Kwiecień 2023: 152 godzin pracy
 • Maj 2023: 168 godzin pracy
 • Czerwiec 2023: 168 godzin pracy
 • Lipiec 2023: 168 godzin pracy
 • Sierpień 2023: 176 godzin pracy
 • Wrzesień 2023: 168 godzin pracy
 • Październik 2023: 176 godzin pracy
 • Listopad 2023: 160 godzin pracy
 • Grudzień 2023: 152 godzin pracy

Ilość godzin pracy w poszczególnych miesiącach jest zmienna, jest to związane z różną liczbą dni roboczych w danym miesiącu. Warto pamiętać, że pracownicy zatrudnieni na niepełny etat mają wymiar czasu pracy proporcjonalny do etatu.

Systemy czasu pracy

W Polsce wyróżniamy kilka systemów czasu pracy. Podstawowy system to 8-godzinna praca dzienna w ciągu 5 dni roboczych w tygodniu. Równoważny system czasu pracy zakłada pracę przez kilka dni w tygodniu, ale z większym wymiarem czasu pracy dziennie. Zadaniowy system czasu pracy polega na wykonywaniu określonej ilości zadań w danym okresie czasu. Natomiast weekendowy system czasu pracy zakłada pracę w soboty i niedziele, a wolne dni przypadać będą w ciągu tygodnia.

Nadgodziny

Nadgodziny to dodatkowe godziny pracy, które pracownik wykonuje ponad wymiar czasu pracy ustalony w umowie o pracę. Nadgodziny dopuszczalne są tylko w wyjątkowych przypadkach i mają określone limity. W przypadku kobiet w ciąży i pracowników młodocianych zakazana jest praca w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50 lub 100% wynagrodzenia za każdą nadgodzinę.

Wypoczynek i przerwy

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do nieprzerwanego wypoczynku, który powinien trwać co najmniej 11 godzin w ciągu doby oraz co najmniej 35 godzin raz w tygodniu – zazwyczaj jest to weekend. Jeśli pracownik pracuje co najmniej 6 godzin w ciągu doby, ma również prawo do jednej przerwy. Wymiar czasu pracy na etatach 1/2, 1/4 i 3/4 oblicza się proporcjonalnie do pełnego wymiaru.

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownik zatrudniony na etacie ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadmiarową. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50 lub 100% wynagrodzenia za każdą nadgodzinę.

Święta i dni wolne

W Polsce w 2023 roku występuje 115 dni wolnych od pracy, w tym 11 dni świątecznych. Jeżeli święto występuje w dniu roboczym (poniedziałek – sobota), to obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dni pracujące 2023 – FAQ

Czy pracownik zatrudniony na niepełny etat ma inny wymiar czasu pracy niż pracownik zatrudniony na pełny etat?

Wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na niepełny etat jest proporcjonalny do etatu pracownika.

Czy pracownik zatrudniony na etacie ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadmiarową?

Tak, pracownik zatrudniony na etacie ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadmiarową.

Jakie są konsekwencje naruszania przepisów dotyczących czasu pracy przez pracodawców?

Pracodawcy, którzy naruszają przepisy dotyczące czasu pracy, podlegają karze grzywny w wysokości od 1 000,00 zł do 30 000,00 zł.

Czy kobiety w ciąży mogą pracować w godzinach nadliczbowych?

Nie, zakazana jest praca w godzinach nadliczbowych dla kobiet w ciąży oraz pracowników młodocianych.

Jakie są podstawowe systemy czasu pracy w Polsce?

W Polsce wyróżniamy kilka systemów czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy i weekendowy.

Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do przerwy?

Tak, pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do jednej przerwy, jeśli pracuje co najmniej 6 godzin w ciągu doby.